• Wymień zasady bezpieczeństwa na wodzie, sposoby zachowania się w przypadku przewrócenia kajaku oraz pokonaj w najszybszym czasie tor sprawnościowy.
  • Zdobądź umiejętność: KAJAKARZ

Sprawność kajakarz
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu