• Wykaż się wiedzą i umiejętnością obsługi sprzętu paintballowego. Wygraj potyczkę z przeciwnikiem.
  • Zdobądź sprawność: KAPITAN

Sprawność kapitan
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu