Strefa przygody - sprawność kreator wrażeń
  • Wykaż się pomysłowością i umiejętnością współpracy w grupie. Pokaż jak się integrujesz z nowo poznanymi ludźmi.
  • Zdobądź sprawność: KREATOR WRAŻEŃ

Sprawność kreator wrażeń
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu