• Odkryj analityczną stronę swojego umysłu. Wytłumacz procesy zachodzące podczas eksperymentów. 
  • Zdobądź umiejętność: MŁODY NAUKOWIEC 

Sprawność młody naukowiec
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu