• Przećwicz swoje umiejętności pływacki. Zaprezentuj różne style pływackie. 
  • Zdobądź sprawność: PŁYWAK

Sprawność pływak
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu