Strefa Przygody
  • Wykorzystując zdobytą wiedzę, wymień zasady bezpieczeństwa podczas żeglowania oraz pokaż, że potrafisz kierować jachtem, przeprowadzając manewry na żaglach zaprezentuj poznane węzły żeglarskie.
  • Zdobądź sprawność: STERNIK

Sprawność sternik
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu