• Wykaż się umiejętnością analizowania pola walki. W fabularyzowanych potyczkach wykorzystaj wiedzę taktyczną.
  • Zdobądź sprawność: SUPER TAKTYK

Sprawność super taktyk
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu