Strefa Przygody
  • Wykaż się odwagą i umiejętnością szybkiego myślenia. Na drodze spotykasz nieprzytomnego człowieka, udziel mu pierwszej pomocy i rozpal ognisko za pomocą środków improwizowanych, aby się ogrzał.
  • Zdobądź sprawność: SURVIVALOWIEC

Sprawność survivalowiec
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu