Strefa Przygody
  • Spróbuj świetnej zabawy przy muzyce, naucz się prostych kroków i od teraz króluj na wszystkich zabawach tanecznych.
  • Zdobądź sprawność: TANCERZ

Sprawność tancerz
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu