Strefa Przygody
  • Wykaż się doskonałą umiejętnością pływania. Przepłyń wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie, prezentując dwa style pływackie.
  • Zdobądź sprawność: WILK MORSKI

Sprawność wilk morski
zdobędziesz na koloniach i obozach:

Oferta w przygotowaniu