Umiejętność: szermierz | Strefa Przygody
  • Wykaż się sprytem i równowagą, pokonaj wszystkich rywali podczas walk z użyciem gumowych lanc.
  • Zdobądź sprawność: GLADIATOR

Umiejętność gladiator
zdobędziesz na zielonych szkołach: