• Wykaż się wiedzą i umiejętnością obsługi sprzętu paintballowego. Wygraj potyczkę z przeciwnikiem.
  • Zdobądź sprawność: KAPITAN

Umiejętność kapitan
zdobędziesz na zielonych szkołach: