• Wykaż się kreatywnością rozwiązując specjalnie przygotowane zadania. Współpracuj z grupą, aby pomyślnie przejść wszystkie konkurencje.
  • Zdobądź sprawność: KREATYWNY ANIMATOR

Umiejętność kreatywny animator
zdobędziesz na zielonych szkołach: