Umiejętność: młody naukowiec | Strefa Przygody
  • Odkryj analityczną stronę swojego umysłu. Wytłumacz procesy zachodzące podczas eksperymentów. 
  • Zdobądź sprawność: MAŁY NAUKOWIEC 

Umiejętność mały naukowiec
zdobędziesz na zielonych szkołach: