• Wczuj się w rolę muzyka i razem z klasą stwórz niepowtarzalną melodie.
  • Zdobądź sprawność: MUZYK.

Umiejętność muzyk
zdobędziesz na zielonych szkołach: