Umiejętność: ratownik | Strefa Przygody
  • Pokaż, że potrafisz udzielić pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej i zorganizować transport chorego.
  • Zdobądź sprawność: RATOWNIK

Umiejętność ratownik
zdobędziesz na zielonych szkołach: