• Wykaż się sprytem i umiejętnością zachowania równowagi. Zbuduj najwyższą wieżę ze skrzynek!
  • Zdobądź sprawność: WSPINACZ

Umiejętność wspinacz
zdobędziesz na zielonych szkołach: